Archives pour la catégorie Videyo

Vòt stratejik se "tete grann"

 

Kisa ki vòt stratejik la? Ki lojik ki kache dèyè li? Ki pwoblèm li poze? Eske li bay rezilta?
Gade ti videyo sa.